Persondatapolitik

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Ved brug af cookies på vores hjemmeside gør www.fysioflow.dk det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker.

 

Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer.

Vi benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter med det formål at optimere dit besøg på vores hjemmeside ved at sikre funktionalitet, generere statistik og huske dine præferencer samt til brug for markedsføring, så vi kan optimere vores reklametiltag på sociale medier. Vi placerer først cookies, som kræver dit samtykke, når du har givet os det i Cookiedeklarationen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside. Så snart du tilbagekalder dit samtykke, vil der automatisk blive blokeret for de pågældende cookies i din browser. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den placering af cookies på dit IT-udstyr, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Du skal være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du ikke accepterer cookies.

Når vi anvender cookies, behandler vi kortvarigt din IP-adresse. IP-adressen kan blive delt med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere.

 

Dit samtykke gælder for følgende domæner: kursus.fysioflow.dk

kursus.fysioflow.dk  anvender følgende cookies:

 

  • Permanente cookies, der lagres på din computer, og dermed gør det muligt for os at genkende din computer næste gang, du besøger vores hjemmeside, således at din brugeroplevelse hos os forbedres.
  • Midlertidige cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra din computer, når du lukker din webbrowser.

De to typer af cookies kan endvidere inddeles efter, hvem der placerer de forskellige cookies på hjemmesiden: 

  • Førsteparts cookies, der placeres af hjemmesiden kursus.fysioflow.dk, og
  • Tredjeparts cookies, der placeres af vores leverandører og samarbejdspartnere, der har elementer indlejret på vores hjemmeside.

 

 

Dataansvarlig 

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

SOLHEIM ApS

CVR-nr- 40618384

Vedbæk Stationsvej 21B, 1.tv

2950 Vedbæk

 

Dine personoplysninger

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger

Navn

Adresse

E-mail adresse

Disse oplysninger kan du ændre når du er logget ind under “Min konto”, “Min profil.” Det er dit ansvar at holde dine oplysninger ajourførte og korrekt.

Formålet med at registrere dine personoplysninger er at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og levere varen til dig. Hjemmelsgrundlaget er således databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi har en forpligtelse til at opbevare regnskabsoplysninger i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger fem år efter udløbet af det regnskabsår, hvori du foretog dit køb.

Såfremt du har købt et abonnement, sletter dine oplysninger fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvori du opsagde abonnementet.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til vores databehandlere, som hoster vores system, og sørger for betryggende back-up af dine personoplysninger. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand, medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger tilsyneladende gyldig retskendelse.

 

Dine rettigheder

Som registreret hos SOLHEIM ApS, har du altid følgende rettigheder:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

For at gøre brug af dine rettigheder, bedes du rettes henvendelse til SOLHEIM via e-mail: [email protected]

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, bedes du i første omgang rette henvendelse til os på [email protected]. Er du ikke tilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet. læs mere herom på www.datatilsynet.dk

  

Fortrydelsesret

Selv om du har adgang til de digitale produkter vi sælger online med det samme, er der 14 dages fortrydelsesret på købet. Inden fortrydelses fristens udløb – dvs. senest på 14. dagen efter købsaftalen blev indgået, skal du give skriftlig (pr. e-mail) eller mundtlig besked om, at du har fortrudt aftalen. Det beløb du er blevet opkrævet ved aftalens indgåelse, vil således blive tilbagebetalt til dig inden 30 dage.

 

Vilkår for brug af ydelser fra www.fysioflow.dk

Ydelserne fra kursus.fysioflow.dk er udarbejdet til oplysning og undervisning, og skal ikke opfattes som behandling af specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer.

Informationerne på dette website skal ikke bruges til diagnosticering eller behandling af sygdom og funktionsproblemer, eller til at foreskrive anden behandling. Læge skal altid kontaktes, ved mistanke om sygdom eller behandlingskrævende medicinske problemer.

Vi gør meget ud af at informationerne i materialet er korrekte og opdaterede, men brug af materialet er altid på købers eget ansvar. Alle opnåede eller ikke opnåede resultater ved køb og brug af produktet, samt evt. skader opstået i forbindelse med brug af produktet, er købers eget ansvar.

Vi gør alt for at vores website kører som det skal, uden gener for dig som bruger. SOLHEIM ApS forbeholder sig dog retten til, at websitet midlertidigt kan være ude af drift på grund af tekniske problemer der er ude af vores kontrol.